Protokoll för möte 16/11

Protokoll bifogas.

Närvarande: Christian Bernhardsson, Oskar Samuelsson, Ted Herngren, Martin Jonasson, Johannes Grund, Lasse Konttinen, Carl Johan Nilsson samt Oscar Johansson.

 1. Mötet öppnas.
 2. Val av sekreterare. Joel Shapiro
 3. Val av justeringsperson.Olle Lundahl
 4. Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst och beslutmässigt.Ja.
 5. Fastställande av dagordning. Punkten övrigt lämnas öppen
 6. Yttranderätt och PUL.
 7. .kårenOmbyggnad av kauren är på gång.
  Akoholavtal med Carlsberg är tecknat, de skrevs på av BSK’s ordförande (Peter). “Klydden” var även på Karlshamns kaur och inspekterade.
  Lasse önskar se en katalog med prylar inför julfesten.
  Ny kyl ska fås av Carlsberg, en stor rackare.
  Carl-Johan och Christian har haft möte med Samuel Henningsson angående netports engagemang i kårbygget.
  Extramöte angående vad som behövs till kauren skall tillsättas och vad kauren kan användas till. Sprängis har många idéer hävdar han.
  Lasse tycker att mötet skall utlysas allmänt med affischering.
  Mötet skall ske i Rio Grande på tisdag med brainstorming, idéer om vad kauren kan användas till och allmän information om kauren.
  Emelie är huvudansvarig för att affischera för det allmänna mötet.
  Mötet skall öga rum tisdag 16.15 22 november.
  Carl-Johan påpekar att lamporna inne på kåren har varit tända en längre tid.
  Christian – “”Lamporna har varit sepeiga sedan de fixade larmet””
  Vilket alla håller med om..
  Christian påpekar att Carl Johan Nilsson bör kontakta KABO angående toaletten.
 8. Ekonomi.Carl-Johan informerar att de flesta räkningar är avklarade.
  Lasse föreslår att ny ekonomiansvarig utses.
  Ingen ser det som en bra lösning.
 9. Julfesten.En julfest skall anordnas, datumet kanske 16, 17 december. Lasse har pratat med Ronneby och de har en sittning där samma helg som en samordning av datumen för optimalt festande föreslås.
  Martin tycker att vi ska ha Glögg och pepparkakor.
  Christian informerar att genom avtalet med Carlsberg, finns pengar till julpynt och annat trevligt, de flesta vill ha en jultomte, pepparkakor och annat mysigt.
  Martin föreslår tillsättning av en julkommite.
  När arbetare utses har de som anordnade halloweenfest en förtur att inte väljas ut.
  Martin tillsätts som huvudansvarig till Julfesten.
  Möte angående detta skulle ske på fridhem 8, tre trappor upp till höger den 17 november, 20.00
 10. Overallerna.Carl-Johan har pratar med Bumba (André), overallerna anlände till färgeriet i måndags och ska tryckas i början av denna vecka. Overallerna kan eventuellt komma till Karlshamn i slutet av veckan.
  Andreas Lindvall erbjuder sig att köra att hämta overallerna när de är klara.
 11. ֖vrigt.Ted Herngren undrar om vi har fått nya lampor.
  BTL märken bör beställas, detta sköts privat.
  Lasse vill bära sexmästeristväst, röstning angående detta resulterade i att han ej får bära sexmästeristväst på nästkommande studentfest (SPIIK i Kalmar)
  Wärner vill att märkena skall betalas omgående.
  Depositionen på Fiat diskuteras. Detta bör diskuteras innan festen så att inte oklarheter uppkommer nästa gång.
 12. Nästa möte.Onsdagen den 23/11 klockan 18.00 på kåren
 13. Mötet avslutas.

Kommentarer är avstängda.