Skip to content

Protokoll för möte 28/9

Protokoll bifogas.

 1. Mötet öppnas.
 2. Val av sekreterare.

  Johannes “Najze” Grund

 3. Val av justeringsperson.

  Martin “Hustomten” Jonasson

 4. Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst och beslutmässigt.

  Ja

 5. Fastställande av dagordning.
 6. Yttranderätt och PUL.
 7. Samtliga godkänner

 8. Ekonomi
 9. “”Bumba”” har ej kunnat få tag i rätt personer för att kunna få ett saldobesked av .smoersex konto. Får i uppdrag att ordna detta till nästa möte.
  “CJ”” har försökt nå rätt personer för att få mer information kring milersättningen under nollningen, utan resultat. Ska fortsätta att hitta rätt person för att lösa frågan tills nästa vecka.

 10. Kårdelen
 11. Vi har nu fått godkännande av BSK (ordförande Peter) att vi kan teckna alkoholavtal. “”Chrille”” ska kontakta Carlsberg för att börja på ett nytt avtal.

 12. Websidan
 13. “”Hustomten”” arbetar med .smoersex hemsida och ska fortsätta utveckla denna. .smoersex ska även tillfråga BTH-forumets ansvarige, Peter, om en egen del i forumet för .smoersex.

 14. Ohveraller.
 15. Beställningen av ohveraller är nu i sitt slutskede. Det som ska göras är att ansvarig, “”Bumba””, ska få fram en färgkod för de bruna ohverallerna. Beställningen kommer enligt ansvarig att ske 2005-09-29.

 16. Övrigt.
 17. “”Göteborg”” ska fortsätta att kontakta Swebus angående den borttappade .smoersex-flaggan som försvann under bussfärden till Karlskrona under nollningen.
  En förfrågan om att Digital Spels logotyp ska göras till tygmärke kommer upp och “”Hustomten”” tar på sig att reda ut om intresset finns för märket.
  .smoerklickarnas tygmärke är under konstruktion, men ännu finns inget valt märke.
  Vår ställning mot BSK i Aktiv-frågan kvarstår, då samtliga tycker att vi ska fortsätta arbete i frågan.

 18. Nästa möte.
 19. Nästa möte blir 2005-10-05 Kl. 18.00.

 20. Mötet avslutas.