Möte 16/11 18:00 på kåren

 • by

Dagordning bifogas.

 1. Mötet öppnas.
 2. Val av sekreterare.
 3. Val av justeringsperson.
 4. Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst och beslutmässigt.
 5. Fastställande av dagordning.
 6. Yttranderätt och PUL.
 7. .kåren
 8. Ekonomi.
 9. Julfesten.
 10. Overallerna.
 11. ֖vrigt.
 12. Nästa möte.
 13. Mötet avslutas.

3 thoughts on “Möte 16/11 18:00 på kåren”

 1. Ja så får vi reda på hur det står till med kåren, förhoppningsvis rör det på sig efter detta möte

Comments are closed.