Möte 23/11 18:00 på kåren

Dagordning bifogas.

 1. Mötet öppnas.
 2. Val av sekreterare.
 3. Val av justeringsperson.
 4. Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst och beslutmässigt.
 5. Fastställande av dagordning.
 6. Yttranderätt och PUL.
 7. Utvärdering av infomötet på tisdagen.
 8. Julfesten.
 9. Overallerna.
 10. Örigt.
 11. Nästa möte.
 12. Mötet avslutas.

Kommentarer är avstängda.


en_USEnglish