Protokoll för möte 23/11

Protokoll bifogas.

Närvarande: Christian Bernhardsson, Ted Herngren, Martin Jonasson, Lasse Konttinen, Carl Johan Nilsson samt Oscar Johansson.
Även Mikael Karlsson, Vice ordförande i BSK.

 1. Mötet öppnas.
 2. Val av sekreterare.

  Martin Jonasson

 3. Val av justeringsperson.

  Lasse Konttinen

 4. Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst och beslutmässigt.

  Ja.

 5. Fastställande av dagordning.

  Punkten övrigt lämnas öppen

 6. Yttranderätt och PUL.
 7. Utvärdering av infomötet på tisdagen

  Halvbra uppslutning (kanske 20 deltagande, varav 15 klickar)
  Många förslag på inventarier och evenemang. En eventuell större studentfest diskuterades. Mötet får ses som lyckat och bör definitivt hållas igen om andra ämnen.

 8. Julfesten

  Kommer att hållas 16/12, 20.00-01.00 mer info nästa möte.

 9. Overallerna

  Overallerna har kommit. De har använts. Listan på exakt vilka som beställt vilka overaller är dock borta. Ted har hand om de kvarvarande tre.

 10. ֖vrigt

  De protokoll som ligger på hemsidan bör formateras enligt alla konstens regler, det finns specificerat i stadgarna. CJ ska läras upp i hur saker och ting skall se ut. Chrille påminner även om att protokollen bör skrivas ut, skrivas under och sättas in i pärm.
  Internet in till kontorsdatorn är ett problem. CJ har tjatat på diverse ansvariga om att dra kabel, men brandkåren sätter sig på tvären. Planer finns att ta saken i egna händer, att borra ett ynkligt hål i en gipsvägg borde inte vara något problem.
  Lås har fixats på “”personaltoaletten””, Chrille tar tag i att skicka in ansökan om utskänkningstillstånd.
  Lasse undrar vad som händer med sexmästerimärket. Chrille kollar vad ett sådant skulle kunna kosta för att beslut skall kunna tas om vem som ska betala.

 11. Nästa möte.
 12. Onsdagen den 30/11 klockan 18.00 på kåren

 13. Mötet avslutas.

Kommentarer är avstängda.