Protokoll för möte 1/12

Protokoll bifogas.

Närvarande: Christian Bernhardsson, Ted Herngren, Martin Jonasson, Lasse Konttinen, Carl Johan Nilsson samt Johannes Grund.

 1. Mötet öppnas.
 2. Val av sekreterare.
  Martin Jonasson
 3. Val av justeringsperson.
  Lasse Konttinen
 4. Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst och beslutmässigt.
  Ja.
 5. Fastställande av dagordning.
  Punkten övrigt lämnas öppen
 6. Yttranderätt och PUL.
 7. .kåren
  Saker börjar hända med netportarrangemanget. Chrille skickade “önskelistan” till Samuel igår.
  Miljönämnden (för utskänkningstillstånd) har varit onåbara under hela veckan pga nån slags konferens. Chrille försöker igen nästa vecka.
  Nycklar till elskåp, skåpet i dansbandslokalen och toaletter har ordnats och delats upp i två knippor, båda ligger inne på kontoret.
  Joel fixar lite nätverkskabel för installation till nästa möte.
 8. Julfesten
  Julfesten är som tidigare sagt den 16/12. Lärarna har bjudits in.
  Mail kommer skickas ut om jobbare samt annat folk som behövs.
 9. Versamheten under julhelgen.
  Sista mötet bör hållas strax efter julfesten, lämpligen 18de eller 19de december.
  Första mötet efter nyår kommer kallas till nångång då vi anser lämpligt.
  Det påminns om att kallelse till årsmötet måste gå ut minst en månad i förväg alltså senast den 15 januari.
 10. ֖vrigt.
  Beshad pushar för att starta upp tillverkandet av en ny smoersexkaninflagga.
  Han påminner även om julfesten i Karlskrona den 8/12.Lasse hade väst pö sig pö SPIIK, tvärt emot styrelsens beslut.

  Ted har ordnat med kårhussidan och fått rättigheter att sätta olika ansvariga. Ansvaret kommer fördelas på följande sätt:
  Publagshantering – .kåren
  Evenemangshantering – .kåren
  Ekonomi – ingen (i väntan på nytt kassasystem)
  Nyheter – ordförande samt de två viceposterna
  Campusadministration – Ordförande

  Någon kollar upp regler för pokerkvällar, då intresset finns för sådana.

  Priser för phösarmärken är på gång, mailet borde komma innan nästa möte.

  Joel påminner om Ronnebys julsittning den 17/12.

 11. Nästa möte.
  Onsdagen den 7/12 klockan 18.00 på kåren
 12. Mötet avslutas.

Kommentarer är avstängda.


en_USEnglish