Verksamhetsberättelse 2005

27 styrelsemöten och ett kämpande med att förverkliga drömmen om ett ställe för studenterna att kunna samlas och ha kul på har präglat Sexmästeriet i Karlshamn 2005.
Hela våren gick åt till segdragna förhandlingar med BSK om finansiellt stöd för byggande av en kår i källaren på studentboendet. Först så blev vi bemötta med ett något frågande “”Vad skall ni med pengar till, ni har inte så många studenter i Karlshamn””. Detta följt av att vi blev lovade att frågan skulle vara löst innan terminens slut.
Terminen tog slut och vid frågan om hur det låg till så kom det bara upp att det inte var någon som visste, men att vi skulle återkomma i mitten av sommaren. Det fastslogs tid för möte och på detta möte förklarades att det inte fanns några pengar att varken låna ut till orten eller ge.
Nollningen anordnades med pengar lånade av sexmästeriets styrelse och kunde genomföras tack vare detta… Netport gick in och stöttade till en del aktiviteter.
Inte att förglömma är de förberedelser, med att måla hela kåren, samt iordningställandet till en temporär kår, vilket bedrevs 2 veckor innan nollningens start.
Miljökontoret har varit och utvärderat kåren, för att få till ett pub tillstånd. Denna utvärdering resulterade i att ett nytt handfat fick sättas in av Kabo och ett nytt lås på ena toaletten.
Under hösten har en del blåsväder gått över gällande BSKs inblandning i kårens ekonomi.
Detta har resulterat i ett muntligt avtal, som garanterar pengar från BSK, förutsatt att .s6 fixat pengar själva.
Hösten har även bjudit på en del fina studentarrangemang på kåren i form av temafester, som varit väl mottaget av studenterna på orten.
Senhösten har ett leveransavtal skrivits med Carlsberg.
Miljökontoret har skinit med sin frånvaro hela hösten och in på nyåret.

Kommentarer är avstängda.