.smoersex årsmöte

Karlshamns Sexmästeri, .smoersex kommer att hålla årsmöte den 24 Januari klockan 19.00 i Rio Grande, Karlshamn.

Alla motioner skall vara inlämnade senast den 3 Januari.

Motioner mailas till smoersex@bthstudent.se

Dagordning och handlingar kommer att finnas på .smoersex hemsida 14 dagar före möte.
https://smoersex.bthstudent.se

God jul och gott nytt år!

Joel Shapiro
Ordförande
.smoersex

Kommentarer är avstängda.