Skip to content

Info om studenkortet

Om man betalat sitt Studentkort via internet och ännu inte fått sitt kort så får man gå med sitt inbetalningskort och kvitto till receptionen för att få det påskrivet samt stämplat. Har man inte heller fått inbetalningskort så kan man prova gå till receptionen och uppge sitt personnummer, då Emma kan se om man betalt eller ej.