Arkiv för February, 2009

Årsmötet

Sunday 1 February, 2009 kl. 19:22

Hej alla, här är dagordningen till Ã¥rsmötet Årsmötet äger rum den 11/2-09, pÃ¥ piren, etapp 2 sal ateljén kl. 18.00 Dagordning 1. Fastställande av röstlängd för mötet. 2. FrÃ¥gan om mötet är behörigen utlyst och beslutsmässigt. 3. Val av mötesordförande. 4. Val av mötessekreterare. 5. Val av tvÃ¥ justeringspersoner tillika rösträknare. 6. Fastställande av dagordning. […]


en_USEnglish