.kaurchill 5/10!

  • by


Nu på onsdagen den 5/10 så är det dags för ännu ett .kaurchill på .kauren! .kauren öppnar klockan 19:00 och vi stänger klockan 22:00. Baren kommer naturligtvis vara öppen och kommer att sälja vårt normala sortiment utom starksprit.

En nyhet vi har år att alla besökare får komma in gratis på .kaurchillen! Dock måste de som inte är medlemmar i studentkåren som vanligt skrivas upp på gästlistan. Gäster skrivs upp på kårhushemsidan senast en timme innan öppning.

Ses ikväll!