Skip to content

.kaurchill 16/11!

Så var det dags för ännu ett .kaurchill på .kauren! Den 16/11 så öppnar vi klockan 19:00 efter kårmötet som börjar 18:00 och stänger klockan 22:00.
Glöm inte att alla besökare numera får komma in gratis på .kaurchillen! Dock måste de som inte är medlemmar i studentkåren som vanligt skrivas upp på gästlistan. Gäster skrivs upp på kårhushemsidan senast en timme (18:00) innan öppning.

Ses på onsdag!