Skip to content

.smoerklickar

SIDAN HÅLLER PÅ ATT UPPDATERAS!

.smoersex motsvarighet till ungdomsförbund, minions, plantskola eller slavar.
Klickarna fungerar som en oberoende enhet löst kopplad till .smoersex, vilket ger dem möjlighet att hitta på precis hur dumma saker som helst utan att vi råkar illa ut. (Vi lovar att inte skada .klickar. Dem betyder mycket för oss.)

Vad är en .smoerklick?
.smoerklick är en titel på en individ som har valt att aspirera till Sexmästeriet.

Hur länge är man .smoerklick?
Fram till dess att mandatperioden är slut för det sittande sexmästeriet. Då väljs sedan nya personer in för att bilda ett nytt sexmästeri. Aspirant-tiden ligger runt 5 månader.

Hur gör jag för att bli en aspirerande?
För att börja aspirera till Sexmästeriet krävs att du deltar på möten och meddelar oss att du är intresserad av att aspirera. Du kan även meddela Sexmästeriet på Facebook eller mail (Kontakt) och berättade att du är intresserad. Om du har valt att aspirera kommer Sexmästeriet att se dig som en .smoerklick och du kommer att läggas till i en gemensam grupp på Facebook.

Kortfattat är det väldigt lätt att aspirera. Delta på möten som hålls varje vecka på måndagar kl 18.00 på .kauren och meddela oss att du är intresserad.

Vad får man göra som .smoerklick?
Under den aspiranttid som du är med, får du vara med på möten, följa med på studentphester och hjälpa till vid olika evenemang som hålls av sexmästeriet. Meningen är att man ska kunna uppmuntra och få samtliga aspirerande att få ett bra engagemang innan de tillträder som ett nytt sexmästeri. Detta för att få nya fräscha idéer till kommande mandatperiod.

Kan de aspirerande anordna något själva?
Javisst kan man det. Exempel på detta är att skaffa en gemensam aspirant t-shirt eller anordna en filmkväll. Eget initiativ visar stort intresse.

Kan man själv välja vilken plats man vill tillsätta?
Nej, det är det sittande sexmästeriet som bestämmer om vilka personer och platser som kommer att tillsättas. Detta beror på hur organisationen tillfälligt är strukturerad. Man kommer dock att kunna lämna önskan på platser man gärna vill tillsätta.

Finns det några speciella krav för att komma med?
De krav som ställs är att du studerar på Blekinge Tekniska Högskola, Campus Karlshamn. Vilken årskurs du går spelar ingen roll, här får samtliga studerande på Campus Karlshamn söka. Du måste även ha betalat den kåravgift som är obligatorisk för samtliga högskolestudenter i Sverige. I .smoersex fall gäller det medlemskap i Blekinge Studentkår. För mer information eller frågor kring kåravgiten och kårobligatoret, besök Blekinge Studentkårs hemsida.

Måste jag vara med hela aspiranttiden ut?
Nej det behöver du inte. Du bestämmer själv hur mycket tid och kraft du vill lägga ner på att engagera dig som aspiererande. Vill du dock öka dina chanser att bli invald i det nya sexmästeriet så rekommenderar vi att du närvara så ofta du kan.

Har du fler frågor eller funderingar kring aspirerandet, skicka ett mail till oss eller kontakta oss på social media, så svarar vi så snabbt vi kan.

Sök

Sociala medier