Skip to content

November 2005

En kår i Karlshamn?

Som student på BTH Campus Karlshamn, så har du
nu chansen att vara med och påverka, komma med idéer och förslag till inredning av Kårlokalen.